Köper Renault

Bättre utsliten Renault i Göteborg inköps av rullande bilskrot för återvinning. Igenom branschens omvandling har bilinnehavarna möjlighet att avyttra sina söndriga fordon med hyvens ersättning. Kraven är att fordonen inte saknar några delar och har original-katalysatorer. Det är inte länge sedan det var det motsatt situation. Då var det mest lönande att dumpa den uttjänta bilen i skog och mark, med diverse miljöförstörelse som effekt. Numera är det samma sak som att spola ner pengar i dassholken. Men vägen till dagens situation har varit tuff och tärande. För att komma till rätta med de klimatriskfyllda dumpningarna kom en ny stadga till bilfabrikörerna. Sammanslutningen utgörs av fabrikörer och importörer. 98 procent av Sveriges bilpark berörs av någon av medlemmarna, som styrs av Bil Sweden. I författningen ”SFS 2007:185” ställs begäran, att bilåtervinning skall vara kostnadsfritt för bilinnehavare. Alltjämt skall distansen till en mottagningsplats inte vara längre än 50 km. Och i paragraf 6 fastlägger Miljödepartementet att biltillverkarna borgar för skrotning av 95 procent av fordonets totalvikt. Den här regeln innebar dödsstöten för en del bilskrotar, som hade skrotningsavgifter till en stor del av intäkterna. Men det var även upprinnelsen till uttjänta bilars egenvärde. Så efter en lyckosam skrotningsprocess behöver en bilskrot erlägga pengar till bilägare för att erhålla skrotbilar.

Bildemontering efter inköp av Renault i Göteborg

En bilskrot är det centrala i återvinning av Renault i Göteborg, när man skall skrota bilen. Via ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” manövreras verksamheten med utfärdade hårda miljökriterium. När en ägare lämnar in sin skrotbil med registreringsbevis och möjligen fullmakt uppbärs ett mottagningsbevis. Det är ett kvittens, som visar att skrotbilen har övergått juridiskt till bilskroten. Ett skrotningsintyg utfärdas till Transportstyrelsen för avregistrering av bilen. Sedermera startas verksamheten mot nära fullständig bildemontering av bilens totalvikt. Alla miljöhotande material och bildelar demonteras och lagerhålles enligt författningen. Årliga granskningar görs av klimatinspektörer för att behörighet skall gälla. Efter ihoptryckning transporteras vraken till en fragmenteringsinrättning. Där hackas skeletten ner till små delar och sållas. Metaller som järn och aluminium och går till smältning och återvinning. Igenom den oändliga kretsgången bevaras mycket pengar i och med lägre elutgifter. Och co2-utsläppet reduceras med samma värde som det regenererade materialets vikt. Tack vare den framgångsrika verksamheten kan en rullande bilskrot tillhandahålla en hög ersättning vid handlande och transport av ett uttjänt fordon.

Alla uppköp av Renault i Göteborg går inte till miljösäker bilskrotning

Konkurrensen från bilskojare är stor. Olaglig export av klimathotande och trasiga personbilar sker hela tiden. Och återinförandet av defekta bilar i trafik är en syssla som ständigt växer. Inspektioner och skötsel, enligt bilskrotningslagen, är stränga enskilt hos en bilskrot. Endast en godkänd bilskrot får avfatta skrotintyg till Transportstyrelsen. Så vid troliga fel avbryts bilskrots verksamheten. Utanför området föreligger ett helt omvänt förhållande. En skrotbil klassas, som miljöfarligt avfall, och fordra ett särskilt beslut från Länsstyrelsen för att bärgas. I och med bevakning saknas inköps Renault in i Göteborg, och handhas olagligt av fiktiva aktörer. Men en enkel tillsyn, från säljaren, kan avslöja bedrägerier. Länsstyrelsens tillstånd finns på bärgarens sajt. Ett knapptryck räcker för att köparens tillstånd och identitet visas på skärmen.