Återvinn din skrotbil i Göteborg – skrota den inte

Har du bytt upp dig till en hybrid – eller ännu bättre, köpt en elcykel – och inga planer på att skaffa ny bil på 11 år. Frågan är nu vad du ska göra med din gamla? Skrota bilen tryggt och miljövänligt i Göteborg kan vara ett bra alternativ.

334 000 nyregistrerade bilar i Sverige år 2021 och 187 000 skrotade. År 2020 vad det 321 000 nyregistrerade och 190 000 skrotade bilar. Med detta kan man dra vissa slutsatser. Det första är att vår fordonsflotta växer så det knakar. Tyvärr stämmer inte detta riktigt. De skrotade är enbart de som har passerat en auktoriserad bilskrot och avregistrerats hos Transportstyrelsen.

Många andra skrotbilar har hamnat på svartskrotar och en del exporterats olagligt till framförallt Afrika. Det är bara registreringsbevisen som existerar på bilregistret. Skillnaden mellan nyregistrerade och skrotade bilar borde varit betydligt mindre. En kvalificerad uppskattning är att cirka 1 000 skrotbilar aldrig tas omhand av en bilskrot med cirkulär ekonomi i Göteborg årligen.

Bilskrot i Göteborg hanterar giftiga och miljöfarliga ämnen

Auktoriserad bildemontering i Göteborg sanerar uttjänta bilar enligt ”Bilskrotningsförordningen” innan nedmonteringen börjar. Vissa skrotar erbjuder självplock. Det betyder att kunden själv måste skruva loss den delen som skall köpas. Skrotbilar klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap.

Återvinn din skrotbil hos bilskrot i Göteborg

Det stora problemet med bilar som skrotas på annat sätt än på en auktoriserad bilskrot är kontrollen och var alla miljöskadliga ämnen hamnar. Uttjänt bil värdefull för bilskrot i Göteborg. Man ska veta att allt på en skrotbil går det inte att tjäna pengar på.

Utslitna däck och alla vätskor som t ex. oljor, glykol, spolarvätska, batterisyra måste man anlita behöriga företag för korrekt destruktion och den är inte gratis. En svartskrot plockar bara bort värdefulla delar på skrotbilen innan den överges. Eftersom det inte finns något skrotvärde på miljöfarliga vätskor lämnas även detta till sitt öde. Skrota inte din bil utan återvinn den hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller annan behörig aktör i Sverige.