Får polisen i Göteborg skrota bilen

Nej, det är enbart en auktoriserad bilskrot som får utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering av ett fordon. Men en polisen kan ge en bil körförbud. Det betyder att man inte får köra med fordonet därifrån. Därefter är det bilbesiktning som får besluta om personbilens framtid. Oftast betyder det att man få kontakta en bilskrot i Göteborg för återvinning.

Får polisen i Göteborg skrota bilen

Bil Innehavaren i Göteborg har inget alternativ

En fordonsägare ansvarar för bilen tills den är är lämnad hos en bilskrot och är avförd från Transportstyrelsens register. Vill man skrota bilen i Göteborg är det bara att anlita en legitimerad skrotfirma eller, i detta fallet, en bilbärgare med licens att handskas med uttjänta bilar. Det finns alltid en risk att uttjänta bil hamnar platser i världen utan bestämda krav på miljön. Därför är det av främsta betydelse att bilinnehavaren tar emot ett mottagningsbevis vid inlämning av skrotbil med registreringsbevis. Kvittot ska dessutom omfatta försäkran för utfärdande av skrotintyg till bilregistret. Det här är en värdehandling med intyg att ägaransvaret övergått. Transportstyrelsen bekräftar efteråt att personbilen är återvunnen hos bilskrot och avregistrerad från vägtrafikregistret. Om inte det här meddelande kommer till Fordonsägaren måste anmälan göras. Förvisso har inte polisen skrotat personbilen. Men den har varit med att stoppa en miljöbov från att köra vidare.