Därför ska du tänka på återvinning när du skrotar bilen

Därför ska du tänka på återvinning när du skrotar bilen

I en värld där hållbarhet blir allt viktigare, spelar varje val vi gör en roll för planetens framtid. Detta gäller inte minst vad vi gör med våra gamla bilar. Att tänka på återvinning när vi skrotar våra fordon är inte bara ett ansvarsfullt beslut för miljön, det bidrar också till ekonomisk och social hållbarhet. Här … Läs mer

Ekonomisk ersättning hos bilskrot i Göteborg

Ekonomisk ersättning hos bilskrot i Göteborg

Även om din bil inte längre är körbar, innebär det inte att den är utan värde. Genom att lämna in den till en bilskrot i Göteborg, kan du inte bara få ekonomisk ersättning utan också bidra till att bilen återvinns till 95 %. Fördelaktig bilskrotning för båda parter På en bilskrot i Göteborg skapas en … Läs mer

Hur hög är skrotningspremien?

Hur hög är skrotningspremien?

Generellt sätt kan man säga att det är upp till skrotarna själva att bedöma vad en skrotbil är värd. Det vanligaste är att man få mellan 1 000 – 3 500 kr. Men 2024 lanserar Regeringen en statlig skrotningspremie. Den innebär att du kan få en skrotpremie på 7 000 kronor om du skrotar din … Läs mer

Vilken bilskrot betalar ut bäst ersättning?

Vilken bilskrot betalar ut bäst ersättning

I Sverige, som i många andra länder, varierar ersättningen för att skrota en bil beroende på flera faktorer. Det är svårt att entydigt peka ut en specifik bilskrot som konsekvent betalar ut den bästa ersättningen eftersom villkoren kan förändras över tid och variera beroende på bilens skick, märke, modell och efterfrågan på begagnade delar. För … Läs mer

Hur påverkas miljön om inte uttjänta fordon skrotas?

Hur påverkas miljön om inte uttjänta fordon skrotas?

När uttjänta fordon inte skrotas korrekt, uppstår en rad miljöpåverkningar. Dessa effekter sträcker sig från direkta miljöföroreningar till indirekta konsekvenser för hållbarhet och resursförbrukning. Förorening av mark och vatten En av de mest omedelbara effekterna av att inte skrota fordon korrekt är förorening av mark och vatten. Gamla fordon kan läcka en mängd farliga vätskor … Läs mer

Kan man få pengar för att skrota bilen?

Kan man få pengar för att skrota bilen?

Idag har en skrotbil ett visst värde som kommer ägaren till dels. För några decennier sedan sparade en skrotbilsägare pengar genom att dumpa den i naturen. Men tiderna har förändrats. Genom en framgångsrik återvinning är sådant skrotningsförfarande detsamma som att kasta pengarna i sjön. En auktoriserad bilskrot tar emot ett fordon med god ersättning samt … Läs mer

Köper Citroën

Köper Citroën till bilskrot Göteborg

Numera förvärvs Citroën i Göteborg för ansenlig högre betalning än den gamla indragna offentliga skrotpremien. Och samma bonus får fordonsinnehavaren, när fordonet hämtas av en flexibel bilskrot. Det är inte så länge sedan man övergav skrotbilar i skog och mark på grund av utebliven ersättning. För att hindra fortsatta miljöfördärvande företeelser presenterade klimatdepartementet med förordning … Läs mer

Köper Renault

Köper Renault till bilskrot i Göteborg

Bättre utsliten Renault i Göteborg inköps av rullande bilskrot för återvinning. Igenom branschens omvandling har bilinnehavarna möjlighet att avyttra sina söndriga fordon med hyvens ersättning. Kraven är att fordonen inte saknar några delar och har original-katalysatorer. Det är inte länge sedan det var det motsatt situation. Då var det mest lönande att dumpa den uttjänta … Läs mer

Köper Vw Passat

Köper Vw Passat till bilskrot i Göteborg

Auktoriserad bilskrot i Köper Vw Passat i Göteborg för skrotning. Via den angenäma skrotningsutvecklingen kan en bilinnehavare kalkylera med en gynnsam ersättning. Det är bara ett antal år sedan en bilskrots förtjänst endast kom av försäljning av begagnade bildelar och erlagd skrotningskostnad. Numera har den utgiften omvandlats till en betydande utbetalning till bilägaren. Men vägen … Läs mer