Fordonsvrak i Göteborg

Fordonsvrak i Göteborg kan vara rester av illegala dumpningar av gamla bilar i naturen. Även om den nya förordningen till bilproducenterna ändrade skrotnings-vanorna, finns många bilvrak fortfarande kvar i våra skogar. Enligt Naturvårdsverkets krav ålades bilorganisationen att betala för att skrota bilen och där ingick även skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Samtidigt yrkade myndigheten på en 95-procentig bilåtervinning. Med dessa föreskrifter blev det inte längre lönsamt att dumpa det uttjänta fordonet utan ersättning.

Fordonsvrak i Göteborg måste till en bilskrot

Bilskrot kan hämta ditt fordonsvrak i Göteborg

Fordonsvrak eller skrotbilar definieras, av Miljöförvaltningen, som bilar med litet eller ringa värden. Under den benämningen klassas de även som miljöfarligt avfall. Så det krävs speciella tillstånd från Länsstyrelsen för att hantera, transportera eller behandla bilarna. När en ägare skall skrota bilen måste den lämnas till en auktoriserad aktör. Det kan vara inlämning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller hämtning av bärgare med synligt tillstånd. Då fordonsvraket lämnas tillsammans med registreringsbeviset, skall ägaren alltid erhålla ett mottagningsbevis, som kvitto på överlämnat ansvar. För enligt miljöbalken har ägaren totalansvaret för bilen till den är skrotad och avregistrerad. Faran är att registreringsbeviset, som är en värdehandling, hamnar hos någon illegal aktör.