Hur vet man att en bil i Göteborg är skrotad och avregistrerad

Ett fordon finns kvar i Trafikstyrelsens vägtrafikregister tills fordonet blivit avregistrerad på en auktoriserad bilskrot. Och bilägaren är ansvarig för personbilen tills dess, enligt Miljöbalken. Det mest grundläggande för fordonsägaren är, att bilskrot i Göteborg avger ett mottagningsbevis, som skickas till berörd myndigheten för avregistrering av bilen. Betrakta att det enbart är berättigade bildemonteringar, med tillåtelse från Länsstyrelsen, som har möjlighet utfärda sådana handlingar. Några dagar efter inkommet skrotningsintyg, tillsammans med registreringsbeviset, utfärdar Transportstyrelsen en bekräftelse om avregistrering till bilägaren.

Hur vet man att en bil i Göteborg är skrotad och avregistrerad

En defekt personbil i Göteborg hamnar tyvärr ibland i orätta händer

Men frågeställningen är synnerligen berättigad! I detta området agerar skumma aktörer som inte är auktoriserade. Lagstridig export av trasiga fordonsvrak ger stora intäkter. Precis som transformeringen av den trasiga bilen till ett godkänt fordon, som återgår till våra vägar . De lönsamma aktiviteten ger ändå mycket mer negativ avtryck på omgivningen än en övergiven skrotbil i skog och mark. Det är ingen rolig betraktelse, för en bilinnehavare, att sammanträffa sin gamla personbil, som lämnats för skrotning och återvinning.

En bilinnehavare i Göteborg kan trygga att personbilen blir skrotad

För att skrota bilen måste fordonsägaren först välja en skrotfirma eller bärgare med licens från Transportstyrelsen. Alla auktoriserade bilskrotar har ett sådant. Och för en bilbärgare är det lätt att ta fram detsamma på bolagets sajt. Där organisationsnumret enkelt kan granskas. Förekommer inget sådant tillstånd, förekommer även risker för falsarier. När en bilinnehavare skrota bilen i Göteborg skall ett mottagningsbevis uppbäras. Handlingarna bevisar, att skrotbilen tagits emot på ett juridiskt riktigt förfarande och helt enligt miljöbalkens direktiv. Observera att detta är ett mycket viktigt ”papper” tills Trafikstyrelsen har verifierat avregistrering därtill bortplockning i bilregistret.