Övergivna Fiat saneras och återvinns av bilskrot i Göteborg

Ingen vet hur många Fiat som anlänt till en anständig recirkulation på bilskrot i Göteborg. Ingen känner inte heller till mängden fordon som är övergivna i det gröna. Nuförtiden finns å andra sidan goda antaganden att alla som vill skrota bilen lämnar den hos en auktoriserad aktör, trots den hårda konkurrensen från den organiserade brottsligheten. Men så här har det inte alltid varit.

Övergivna Fiat saneras och återvinns av bilskrot i Göteborg

Bilinnehavarna var tvungna att erlägga en viss summa för skrotning även då den statliga skrotpremien bekostades. När den drogs in mångdubblades mängden avhysta fordonsvrak på gömda platser. Föroreningar i terräng och skog förmådde Transportstyrelsen till kraftiga insatser. Bilproducenterna tvingas bekosta för inlämning av skrotbilar. De blev ansvariga för uppsamling av bilvrak och tvingades till utformning av en effektiv handhavande. Följaktligen kan en legal skrot i Göteborg lägga en rejäl peng för en trasig Fiat.

Återanvändande från gamla fordon höjer ersättning på Fiat hos bildemonteringen i Göteborg

Bilfabrikanterna bereddes direktiv om en nästan fullkomlig cirkulär ekonomi på bilskrot i Göteborg av en Fiat. Efter flertalet års energiskt jobb har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har krav på betalning bytts till en godtagbar ersättning för ett vrak på en auktoriserad bilskrot i Tuve. Men skrotningsprocessen hade inte varit framgångsrik utan Länsstyrelsens brutala inblandning hos bilskrotarna. Skrotbilar kategoriserades som miljöfarligt avfall, och Miljöförvaltningen gavs i arbete att se till att de de hårda normerna utfördes precist. Återvinning och avregistrering av en Fiat hos en etablerad bildemontering i Göteborg miljöjusterades och kontrollerades så noga att förbjuden verksamhet skulle upplösas. Det föranledde också, att nära 50 % av Sveriges skrothandlare måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omläggningen av bilskrotning genomförts till de nya riktlinjerna. En certifierad bilskrot följer klimatanspråken utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Fiat och andra trotjänare är eftertraktade föremål.

Skrotar i Göteborg gör vad som helst för att skaffa äldre Fiat

Att bilskrot i Västra Frölunda har tuff rivalitet om en ålderstigen Fiat är ingen ny information. Förbjudna utskeppningar har skett en god stund. Det rapporteras i Östersunds Posten hur naturinspektörer och polisen bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har hittat en ny och säker försörjning vid sidan av narkotikan. Och hantering med utrikeshandel av miljöfarliga fordon i trafik växer konstant. Efterfrågan efter prisvärda beg. fordon som Fiat är mer än någonsin. Några, mer eller mindre organiserade, bilmekaniker förvärvar och fixar tillräckligt noga med billiga bilkomponenter. Detta är självklart ett misslyckande för de aktiva klimathjältarna, som tampas mot de växande koldioxidutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan, att åka personbil som alternativ för att resa buss, växer intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till familjen högsta prioritet. Så en legitimerad bilskrotning i Göteborg ser med dysterhet hur en rostig miljö- och trafikfarlig Fiat kör på sidan om sin bildemontering.