Bilskrot Torslanda

Söker du efter en bilskrot i Torslanda som kan hjälpa dig att hämta och skrota din uttjänta bil? Bilbärgning Gbg AB köper din skrotbil och hämtar den utan kostnad. Bilägaren behöver ha det senast utfärdade registreringsbevis del 2 tillgängligt vid upphämtning. Det används för att få bilen avregistrerad på Transportstyrelsens register. Vid hämtning lämnar vi ett mottagningsbevis som säkerställer att bilen kommer att skrotas. Betalning Swishas till bilägaren direkt på plats. Uffes bilskrot är vår samarbetspartner som är auktoriserad hos Länsstyrelsen och som ser till att fordonet hanteras miljövänligt enligt Naturvårdsverket direktiv.

Bilproducenter samverkar med bilskrot i Torslanda

En producent ansvarar för den som yrkesmässigt tillverkar eller för in bilar, med max totalvikt av 3,5 ton. BIL Sweden är den samlande branschorganisationen i Sverige. Den reviderade förordning till bilproducenterna innehåller i första hand krav på förbättrad kontroll och rapportering.

Bilskrot Torslanda Hjälper dig med din skrotbil

Senast 30 april 2023 skall alla bilproducenter ha anmält sig till Naturvårdsverket. Senast 1 maj 2023 skall den nya förordningen gälla, samt senast 31 mars 2024 skall rapporter ha inlämnats om bland annat årets uppgifter om återvinning av uttjänta bilar. I de nya kraven till bilproducenterna ingår redovisning och information hur väl fastställda mål har uppfyllts. Därför måste en auktoriserad bilskrot i Göteborg lämna uppgifter till berörda producenter före 28 februari varje år. I dessa rapporter skall ingå den sammanlagda mängden av de ämnen, vätskor och komponenter som hanterats under året.

Skrotning bil i Torslanda enligt bilproducenterna

De nya kraven baseras helt på förordningarna som lämnades år 2027 till bilproducenter och bilskrotar. Inga förändringar kommer att märkas hos en ägare som skall skrota bilen. Vid inlämning av en skrotbil med giltigt registreringsbevis erhålls, som vanligt, ett mottagningsbevis med intyg om skrotning för avregistrering.