Kan man få pengar för att skrota bilen?

Idag har en skrotbil ett visst värde som kommer ägaren till dels. För några decennier sedan sparade en skrotbilsägare pengar genom att dumpa den i naturen. Men tiderna har förändrats. Genom en framgångsrik återvinning är sådant skrotningsförfarande detsamma som att kasta pengarna i sjön. En auktoriserad bilskrot tar emot ett fordon med god ersättning samt lämnar ett mottagningsbevis med skrotningsintyg.

Priset varierar beroende på hur komplett bilen är, och om den är försedd med al-fälgar. För att få max ersättning krävs, att en original katalysator finns. Om den har bytts till en universell del, som i återvinningsvärde är 0 kr, kommer inte max-beloppet att betalas. Vidare kan skicket ha en viss betydelse. En brunnen eller krockad bil kommer att reducera ersättningen. Eftersom vikten har en stor betydelse vid återvinning kommer bortplockade delar att sänka priset för skrotbilen. Och det gäller även om batteriet saknas.

Alla skrotbilar är inte körbara på allmänna vägar. Därför måste ägaren anlita bärgare för transport till en auktoriserad bilskrot. Och även vid ett sådant tillfälle kan ägaren räkna med en god ersättning. Men det är av största vikt, att ägaren anlitar en bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen. En sådan lämnar ett mottagningsbevis med skrotningsintyg. Och överenskommet pris sätts in på ägarens konto, som kan kontrollera att insättningen finns på kontot innan bärgaren lämnat platsen.