Total kretsrörelse hos bilskrot i Göteborg

Ska man klara av iden med anständig recirkulation på bilskrot i Göteborg måste personalen ha skicklighet och vara bildade i detta. Dessutom är system och redovisning för somliga delar i bilar är bristfälliga. Norden har börjat ställa om till en total kretsrörelse med enbart förnybar energi och den är helt oundviklig. Det är det enda sättet att skona klimatet och reducera överutnyttjandet av planetens resurser. Skrotning har länge omhuldats av stora krav med att demontera skrotbilar. Dagens normer uppger att 95 procent av personbilens tyngd måste återvinnas eller återanvändas. Än idag saknas en del för komplett cirkulär ekonomi för en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Men likställt med andra verksamhetsområden går den i bräschen. Det är mer än bara klimatet som vinner på det. Återanvändning av järn från uttjänta bilar behöver bara 20 % bränsle än när man erhåller det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som behövs.

Total kretsrörelse hos bilskrot i Göteborg


Bilskrot tjänstgör för ett hållbart samhälle i Göteborg


95 % recycling förefaller utmärkt. Tyvärr är verkligheten en annan av den orsaken att det existerar några olovliga bilskrotar i Högsbo som plockar isär alla väsentliga reservdelar innan bilskrotning. En del av dessa komponenter består av vätskor och andra hälsokritiska ämnen som kan få ofantliga effekter på naturen om de inte hanteras riktigt. Otroligt många rostiga fordon exporteras till länder som inte har regelstyrd återanvändning. För att erhålla en grön morgondag behöver alla personbilar avregistreras och demoleras hos en legitimerad bildemontering i Göteborg.