Avställd eller påställd bil till bilskrot i Göteborg

Nix bilen kan vara endera påställd eller avställd, när ägaren behöver skrota bilen. Det är väl bara besvär, som kan uppstå och ta hänsyn till, vid inlämningen av skrotbil till en auktoriserad bilskrot i Västra Frölunda. Några vill överlämna sin personbil själv. Men det fungerar bara om personbilen är godkänd, försäkrad och skattad. Övriga fordon har med automatisk körförbud och får inte heller bogseras på offentliga vägar.

Använd en bilbärgare med tillåtelse vid bildemontering

Flertalet fordon är avställda, när fordonsägaren fattar att det är dags att separeras från sin ögonsten. För att personligen åka med bilen till en bilskrot fordras, att fordonet är godkänd vid bilbesiktning, har trafikförsäkring och att skatten är betald. Annars måste bilen bärgas. Det finns många bärgningsföretag att välja på. Men enbart enstaka av dessa har behörighet, från Länsstyrelsen, att hantera skrotbilar som kategoriseras som miljöfarligt avfall. De senare samarbetar med en auktoriserad bilskrot och ger ett juridiskt bindande mottagningsintyg, vid bärgning av uttjänta fordon inberäknad registreringsbevis. Kvittot innehåller försäkran för avfattande av skrotningsintyg till bilregistret för avregistrering. Det enklaste sättet att syna bärgningsföretagets befogenhet är att klicka på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så kostnaden för påställning för att åka med fordonet till en certifierad bilskrot kan undvikas vid lejande av bärgare. Men bilägaren måste se upp. Oseriösa bärgare har sorgligt nog andra uppsåt än att skrota bilen med recycling som ändamål