Bara bilskrot i Göteborg får avregistrera bilar

Nej, det är enbart en auktoriserad bildemontering som får utfärda intyg för skrotning till Transportstyrelsen för avregistrering av en bil. Men en trafikpolis kan sätta en röd dekal på bilen. Det betyder tvärstopp för ytterliga framfarter. Sedan är det Svensk bilprovning som får avgöra om fordonets kommande tid. Mestadels innebär det lapp för luckan och slutet för en gammal uttjänt bil.

Bilinnehavaren har inget alternativ

En ägare ansvarar för bilen tills den är är lämnad hos en bilskrot och är avregistrerad. Så det är bara att vända sig till en legitimerad Bilskrot i Högsbo eller, i det här fallet, en bärgningsbil med tillåtelse att hantera skrotbilar. Det existerar alltid en fara att uttjänta personbil fraktas till länder utan några krav på miljön. Således är det av största betydelse att fordonsägaren erhåller ett mottagningskvittens vid lämningen av bil och registreringsintyg. Kvittensen ska dessutom innehålla garanti för avfattande av skrotintyg till Transportstyrelsen. Detta är en värdehandling med bekräftelse att ägaransvaret övergått. Transportstyrelsen verifierar senare att skrotbilen är skrotad och avregistrerad hos Transportstyrelsens register. Om inte detta underrättelse kommer till Fordonsinnehavaren borde anmälan göras. Visserligen har inte polisen skrotat fordonet. Men den har varit med att hindra en klimatbov från vidare framfart.