En uttjänt Mercedes återvinns till 95 % av bilskrot i Göteborg

Regeringen har med ändrade normer kontrollerats att en lämplig bildemontering i Göteborg kan ge betalning för återvinning och utfärdad på Transportstyrelsen av en uttjänt Mercedes. Men så har det inte alltid varit. För att behålla sina surt förtjänta slantar har ett antal skrotbilar övergivits i områden där de kan påverka miljön negativt.

När den statliga skrotpremien avvecklades ökade också bilar som övergetts i skog och mark. Då agerade Naturvårdsverket och ställde högre krav på aktörer inom branschen. Nya lagar till bilfabrikanterna med villkor att skrota bilen med hämtning inom fem mils distans från Sveriges alla bilägare. Auktoriserade skrotar skulle klimatinrättas till handhavande av klimathotande avfall och kontrolleras varje år av stadens natursektor. En del skrotar drogs in, men det var upptakten till en god ersättning för en äldre Mercedes på en bilskrot i Göteborg.

En uttjänt Mercedes återvinns till 95 % av bilskrot i Göteborg

Återanvändande från gamla fordon inbringar mer pengar för Mercedes hos skrot i Göteborg

Biltillverkare gavs direktiv om en 95-procentig retur av en Mercedes till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter flera års febrilt jobb har detta mål nåtts med bra marginal. Därför har anspråk på kompensation omvandlats till en tillfredsställande ersättning för ett bilvrak hos en bilskrot i Göteborg. Men återvinningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens brutala inblandning hos återvinningsföretagen. Kasserade bilar karakteriserades som miljöriskabelt avfall, och Miljöförvaltningen bereddes i uppdrag att se till att de de hårda föreskrifterna verkställdes precist. Skrotning och miljöhantering av en Mercedes hos en legal bilskrot i Torslanda klimatanpassades och inspekterades så noga att förbjuden aktivitet skulle försvinna. Det förorsakade dessutom, att nära 50 % av landets bildemonteringar måste lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omändringen av skrotning realiserats till de nya riktlinjerna. En av Länsstyrelsen godkänd bilskrot där man boka hämtning av skrotbilar följer naturvillkoren utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Mercedes och andra trotjänare är eftersträvade föremål.

Bilskrotar i Göteborg har konkurrenter om äldre Mercedes

Att bildemontering i Göteborg har grym konkurrens om en ålderstigen Mercedes är ingen nyhet. Förbjudna exporter har pågått under lång tid. Det redogörs i Helsingborgs Dagblad hur miljögranskare och polisen bara kan se på, hur pengar för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har upptäckt en ny och riskfri försörjning vid sidan av knarkförsäljning. Och hanterande med återinförande av uttjänta bilar i trafik växer ständig. Efterfrågan efter billiga begagnade personbilar som Mercedes är högre än någonsin. Många, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder handlar och lagar tillräckligt grundligt med billiga delar från bilskrot i Västra Frölunda. Detta är givetvis en missräkning för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de växande avgasföroreningarna. I den aktuella virus vädjan, att färdas med bil i stället för att använda buss, ökar intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till hemmet största prioritet. Så en legal bilskrot med inlämning av skrotbil ser med dysterhet hur en rostig klimat- och trafikfarlig Mercedes åker på sidan om sin bilskrot.