Vad är en komplett bil

Vad är en komplett bil som skall skrotas egentligen? En skrotbil omhändertas av en auktoriserad bilskrot i Göteborg och sänds sedermera till ett fragmenterings-företag för återvinning. För den skull är det angeläget att vissa komponenter inte är borttagna från fordonet. Eftersom en ursprunglig katalysator består av återvinningsbara ädelmetaller, behöver den först och främst finnas i ett komplett personbil. Uppmärksamma att det finns fordon med utbytes-katalysatorer, utan skrotvärde, som därför klassas som ej kompletta. Avsaknad på startbatteri, som används i återvinningsprocessen, ger också reduktion.

Personbilar i Göteborg fulla vikt har betydelse

Vad är en komplett bil i Göteborg

I och med att man skall skrota bilen i Göteborg påverkas inte värdet av bilens tillstånd och yttre. Men den behöver vara rullbar för vanlig transport. Det är i första hand saknaden av väsentliga komponenter som avgör skrotbilens pris. Skillnaden är enorm om en tung motor saknas alternativt för en kofångare. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att fastslå skrotbilens värde skall bilägaren redogöra för saknade delar före man bokar hämtning. Vid sådant händelse behövs inga resonemang gällande överenskommen ersättningen. Iaktta att en del skumma skrothandlare tar tillfälle att nedvärdera fordonet vid hämtningen. Men en bils värde förändras inte som ett resultat av odugligt tillstånd eller havererade bildelar.