Gamla bilar till bilskrot i Göteborg

För många bilinnehavare av gamla bilar kommer den ledsamma tidpunkten snart, när kostnaden för att laga en personbil visar sig vara mer än den rentav är värd. Det är då bilägaren bör nog ta förnuft till fånga och fundera på att skilja sig från sitt gamla fordonsvrak och låta en bilskrot återvinna den.

Att skrota bilen i Göteborg kan också ge ett extra bidrag till plånboken. Det är naturligt för flera bilägare att bli känslosam med tanke på allt de fått vara med om på grund av bilen. Men alla fordon kommer en dag till bilskrot. När utgiften för lagningen för att hålla fordonet rullande är på väg att krossa ekonomin, behöver förnuftet styra och skicka fordonet till ”himlen”. Dessbättre behöver inte den blödiga bilägaren se det hända. Han ska ändå vara medveten om att det händer genom en väsentligt naturhjärtlig process. Och det existerar normer att följa när personbilar skall återvinnas och avföras från bilregistret hos en godkänd bilskrot i Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar bilägaren för bilen tills ett skrotningsintyg erhållits av Transportstyrelsen för avregistrering.

Gamla bilar till bilskrot i Göteborg

Bilåtervinning i Göteborg ger bilägare pengar

När fordonsägaren väl väljer att lämna fordonet för bilåtervinning vill han gärna räkna ut hur mycket den är inbringar i pengar. Tyvärr förekommer det ingen garanti för att man kommer att förvärva några pengar på det alls – numera hänger priset mer på värdet av återvunnet stål, koppar och aluminium än på vad skrotbilen skulle ha varit värd i ändamålsenligt tillstånd. När premien på dessa metaller reduceras kan bilskrot på Ringön till och med begära ersättning för att hämta bilen. Det gäller framför allt om original katalysator saknas. Men man borde alltid testa att få en sådan bil hämtad kostnadsfritt. Det är ett svårt piller att inse, när priset minskar.

Flera tusentals bilar går till bilskrot med cirkulär ekonomi i Göteborg som recyclas och återvinns i världen varje år, kommer det inte som någon överrumpling, att den minskade globala köplusten på återvunnet järn och syntetiskt material har en så betydande effekt på skrotpremien. Okej, en del personbilar skruvas ner och brukade bildelar säljs innan bilen krossas. Men även om bilmodellen är udda eller kostnadskrävande att inhandla är det inte troligt att det påverkar priset, som tillhandahålls om köpare för återvinning har reducerats. Tvärtom, i en finansiell högkonjunktur, när metaller är en bristvara, kommer skrotåtervinnings-bolagen att ge mer ersättning för skrotbilen, och då kommer fordonsinnehavaren att mottaga mer pengar.