Köper Citroën

Numera förvärvs Citroën i Göteborg för ansenlig högre betalning än den gamla indragna offentliga skrotpremien. Och samma bonus får fordonsinnehavaren, när fordonet hämtas av en flexibel bilskrot. Det är inte så länge sedan man övergav skrotbilar i skog och mark på grund av utebliven ersättning. För att hindra fortsatta miljöfördärvande företeelser presenterade klimatdepartementet med förordning SFS 2007-185 till bilfabrikanterna. Skrotning skulle genomföras gratis för Volvo upp till 3.5 tons vikt. Betalningen skulle finansieras av organisationen som leddes av Bil Sweden. Ställen för mottagning för uttjänta bilar eller en auktoriserad bilskrot inom 5 mil skulle anordnas. Och som brev på posten kom fordran om skrotning. Cirkulation av 95 % av fordonets tyngd tidsbestämdes. Denna fordran vände formligen upp och ned på bildemonteringsbranschen. Men det var också startskottet till en ny tidsålder. Efter ett tröttsamt och mödosamt progressarbete nåddes återvinningsmålet. Den trasiga personbilen fick en betydelse som kom ägaren till dels, och förändrade dumpning till ett olönsamt alternativ. Som alternativ kan personbilen säljas för en riktig bra skrotpremie.

Bildemontering efter handlande av Citroën i Göteborg

En bilskrot är navet i bildemontering av Citroën i Göteborg, när man skall skrota bilen. Genom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” manövreras verksamheten med utställa hårda miljömaning. När en fordonsinnehavare lämnar in sin uttjänta personbil med registreringsbevis och möjligen fullmakt erhålls ett mottagningsbevis. Det är ett intyg, som bevisar att skrotbilen har övergått juridiskt till bilskroten. Ett skrotningsintyg utfärdas till Transportstyrelsen för avregistrering av personbilen. Därpå påbörjas verksamheten mot nära absolut bildemontering av personbilens totalvikt. Alla miljöskadliga vätskor och bildelar på en Saab demonteras och lagerhålles enligt författningen. Återkommande besiktningar görs av klimatinspektörer för att tillstånd skall gälla. Efter ihoptryckning förflyttas bilvraken till en fragmenteringsinrättning. Där tuggas skeletten sönder och sorteras. Metaller som järn och koppar och går till smältning och reproduktion. Igenom den oändliga kretsgången sparas mycket pengar genom lägre elutgifter. Och koldioxidföroreningar reduceras med lika mycket som det regenererade materialets tyngd. På grund av den framgångsrika verksamheten kan en rörlig bilskrot erbjuda en god betalning vid köp och transport av ett uttjänt fordon.

Alla köp av Citroën i Göteborg går inte till klimatriktig återvinning

Konkurrensen från fiktiva företag är stor. Illegitim utskeppning av miljöfarliga och trasiga personbilar sker ständigt. Och återinförandet av uttjänta fordon på våra vägar är en syssla som dagligen tilltar. Granskningar och tillsyn, enligt bilskrotningsförfattningen, är stränga enskilt hos en bilskrot. Enbart en auktoriserad bilskrot får avfatta skrotintyg till Transportstyrelsen. Så vid förekommande brister upphör skrotnings processen. Utanför området förekommer ett helt omvänt förhållande. En uttjänt bil rangordnas, som klimatfarligt avfall, och erfordrar ett särskilt medgivande från Länsstyrelsen för att fraktas. I och med bevakning fattas förvärvs Citroën in i Göteborg, och behandlas förbjudet av oseriösa aktörer. Men en vardaglig tillsyn, från säljaren, kan uppdaga bedrägerier. Länsstyrelsens behörighet finns på bärgarens sajt. Ett klick räcker för att köparens tillstånd och identitet demonstreras på datorn.