Bilskrot köper gammal opel i Göteborg

Defekt utnött Opel i Göteborg förvärvs av rullande bilskrot som hämtar din bil. Via bilåtervinningens omvandling har fordonsinnehavarna möjlighet att saluföra sina kasserade bilar med bra betalning. Kraven är att bilarna är kompletta med original-katalysatorer. Det är inte länge sedan det rådde omvänt situation.

Då var det lönsamt att dumpa den söndriga personbilen i det gröna, med diverse klimatåverkan som konsekvens. Numera är det lika med som att kasta minst 3 500 kronor i sjön. Men vägen till nuvarande förhållande har varit hård och ansträngande. För att hantera de klimatfarliga dumpningarna kom en ny föreskrift till fordonstillverkarna.

Sammanslutningen utgörs av producenter och importörer. 98 procent av Sveriges bilpark berörs av någon av anhängarna, som manövreras av Returbilen. I författningen ”SFS 2007:185” ställs ultimatum, att skrotning skall vara utan kostnad för fordonsägare. Fortsättningsvis skall avståndet till en auktoriserad bilskrot i Göteborg inte vara längre än 50 km. Paragraf 6 fastställer klimatdepartementet att biltillverkarna borgar för bildemontering av 95 % av personbilens vikt.

Den här regeln innebar slutet för flertalet bilskrotar, som hade skrotningskostnader till en stor del av vinsterna. Men det var likaså upprinnelsen till uttjänta bilars egenvärde. Så efter en framgångsrik skrotningsprocess behöver en bilskrot erlägga pengar till bilägare för att få uttjänta fordon.

Bilskrot i Göteborg efter inköp av Opel

En bilskrot är det centrala i bildemontering av Opel i Göteborg, när tiden är inne för att skrota bilen. Igenom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” styrs aktiviteten med utställa tuffa miljökriterium. När en fordonsägare lämnar in sin uttjänta personbil med registreringsbevis och möjligen fullmakt erhålles ett mottagningsbevis. Det är ett bekräftelse, som redogör att ägaransvaret har överlämnats. Ett skrotintyg avfattas till Transportstyrelsen för avregistrering av bilen. Därpå påbörjas processen med en cirkulär ekonomi på bilskrot i Göteborg.

Alla miljöhotande ämnen och komponenter demonteras och förvaras enligt förordningen. Årliga besiktningar görs av miljöinspektörer för att auktorisationen ska gälla.

Efter ihoptryckning fraktas vraken till en fragmenteringsanläggning. Där tuggas fordonsvraken sönder och sorteras. Metaller som järn och koppar och går till nedsmältning och reproduktion. Via den ständiga kretsgången tillvaratas stora belopp i och med lägre energiutgifter. Och co2-utsläppet minskas med samma värde som det regenererade materialets vikt.

Äldre Opel från bilskrot i Göteborg fragmenteras

I och med den framgångsrika verksamheten kan en rullande bilskrot tillhandahålla en god ersättning vid köp och hämtning av ett uttjänt fordon.

Alla förvärv av Opel i Göteborg går inte till miljösäker bildemontering

Konkurrensen från organiserad brottslighet är stor. Illegal utförsel av miljöfarliga och defekta bilar äger rum dagligen. Och återinförandet av defekta bilar på våra vägar är en verksamhet som varje dag utvidgas. Inspektioner och uppsikt, enligt bilskrotningsförfattningen, är rigorösa enskilt på en bilskrot i Västra Frölunda. Endast en godkänd bilskrot får avfatta skrotningsintyg till Transportstyrelsen. Så vid sannolika brister stoppas bilskrots verksamheten. Utanför grinden råder ett helt omvänt förhållande. En skrotbil kategoriseras, som miljöhälsofarligt avfall, och erfordrar ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen för att fraktas. Eftersom bevakning saknas inköps Opel in i Göteborg, och hanteras olagligt av oseriösa aktörer. Men en enkel kontroll, från säljaren, kan avslöja falsarier. Länsstyrelsens behörighet finns på bärgarens webbsida. Ett klick räcker för att köparens tillstånd och identitet visas på skärmen och för att få information på frågor & svar.