Värdelösa skrotbilar från Göteborg har snabbt förvandlats

Det är bara ett årtionde, som trasiga fordon i Göteborg uteslutande kunde avyttras för rekonstruktion av en PV 544 till EPA-traktor. Och det var färre än 1 procent av antalet. De flesta av de defekta bilvraken hamnade som miljöbestar i miljön, som ett resultat av avgiftsfri bilskrotning. En indragen obligatorisk skrotningspremie ändrade inte läget.

Då tog en handlingskraftig individ i Länsstyrelsen i med hårdhandskarna. Stentuffa direktiv till alla bilproducenter och behöriga skrotföretag formades. Gratis återvinning hos bilskrot i Göteborg för bilinnehavarna med bilproducenterna som ersättnings ansvariga, var det första ordern. Ihopsamling och återvinning av fordonsvraken till nästan hundra procent av tyngden var kommande krav.

Igenom den aktuella bilskrotningsförfattningen vände samma departement upp och ned på landets bilskrotar. De tuffa naturanspråken var basen för en av Sveriges största bolagsnedläggelser. Men förordningarna fungerade som basen till bilvrakens omvandling. Oanvändbara och kostbara bilvrak kan ge bilinnehavaren en trevlig lönsam överraskning.

En kasserad bil som är skrot från Göteborg kan marknadsföras med gynnsam ersättning

Den kloke fordonsägaren kränger numera sin defekta personbil i Göteborg med en betalning, som klart överstiger den indragna obligatoriska skrotpremien. Det finns en del intressenter. Skrotfirmor med egenplock av beg. reservdelar erbjuder ofta bättre betalt för en äldre Saab.

Men ska vara observant på vissa bedrägerier och rävspel i branschen. Under “trasiga fordon förvärvas” radas olika aktörerna upp i Partille Tidnings annonser. Lockbeten, som betalning med 10 000-tals kronor, avlöser varandra. Värdet av en skrotad uttjänt bil överstiger inte ens tredjedel av utlovat summa.

Värdelösa skrotbilar från Göteborg har snabbt förvandlats

Så dessa skumma bolag, som inte ingår i de ackrediterade bilskrotarna, kan inte betala den summan för en uttjänt bil, som ska återvinnas med laglig bokföring. Det kommer kunden snabbt inse. Ett råd är att hålla fast på ett enat belopp då och kontakta en uppriktig köpare, som representerar en behörig bilskrot.

Trasiga fordon från Göteborg saluförs istället för bilskrotning

Att defekta bilar i Göteborg säljes till människor, och deras syfte är att återföra bilarna i trafik, är ett växande besvär. De flesta gånger sker det utan säljarens vetskap. Sorgligt nog är det försent, att juridiskt rätta till en sådan ohederligt förfarande framöver. Enbart ett underskrivet mottagningsintyg från bilskrot i Kungsbacka med skrotningsintyg, eller av likvärdig avtalad företag, kan förhindra blivande problem. Det här skrotningsintyget ligger även till underlag för Trafikstyrelsens borttagning i bilregistret. När söndriga personbilar avyttras har bilinnehavarna en del att ta hänsyn till.

Ändamålet, att få fordonet för cirkulär ekonomi på bilskrot i Göteborg är ett smart kretslopp. Kan bilinnehavaren själv lämna in bilen är det inga bekymmer, man kan då också förvänta sig den högsta betalningen. Behöver bärgningsbil engageras finns likväl möjligheter att få ersättning och befästa bilens destination. För transport av en skrotbil, som rangordnas miljöfarligt restprodukt, erfordras licens från Transportstyrelsen. Det här kan kontrolleras på aktörens internetplats före uppdrag. Igenom erhållande av ett utskrivet mottagningskvitto med skrotningsintyg, i byte av registreringsbevis, kan fordonsinnehavaren räkna med sig, att den gamla “pärlan” hanteras riktigt och på ett naturförståndigt sätt.