Skänk eller sälj till bilskrot om du har en uttjänt bil i Göteborg

Trots om ni bara ämnar att skänka skrotbilen till en kompis alternativt saluföra den. Får man vara observant för identitetsstöld – Ha alltid det i hågkomst. Varför? Den genomgående bilskroten har undermålig skydd. Vare sig om ni överlåter ditt gamla fordon till välgörenhet eller avyttra den till en bildemontering i landet kan du icke vara fullkomligt trygg på var den hamnar. Möjligheten är att dess ställe icke kommer att vara kontrollerad. Det finns bilskrot i Göteborg som låter kunderna ta ner delarna på skrotbilarna själva. Andra bilskrotar är totalt öppna där spekulanter kan vandra ledigt mellan fordonen. Saken är att det existerar en skäl till att det gå under namnet bilåtervinning. Din uttjänta bil kan vara guld värd för gangsters.

Gammal bilskrot i Göteborg

Även om du tycker att värdet på personbilen är obetydlig, förekommer det folk som raggar upp billiga bildelar eller andra personliga don som kvarlämnats i bilen. Det är inte bara vanligt att personer som uppsöker en bilskrot för att anskaffa bildelar. Identitetstjuvar är likaså där och försöker upptäcka det de söker. före ni skrota bilen i Göteborg skall ni exekvera den som det vore en hyrbil som skulle lämnas tillbaka. Röj under säten, tömm fickor i baksätet. Du skulle bli häpen över vad kriminella kan utföra med lite papper och och andra personliga ägodelar. Allt personligt skall vara borttaget från fordonet.

Skänk eller sälj till bilskrot om du har en uttjänt bil i Göteborg

Skrota bil i Göteborg hos godkänd bilskrot

Ett gammalt dokument som gömt sig emellan stolarna alternativt ett skattedokument under ryggstöden kan vara den saknade biten som en bov är behov av för att fullborda en identitetsstöld. Även ifall du har en ny personbil som ej ämna skrotas föreligger det osäkerheter likväl. Uttjänta fordon till bilskrot i Göteborg. Det räcker att man går in och pratar med en kompis några sekunder och glömt låsa fordonet för en laglös att tömma t ex. handskfacket. Massor lånar ut sin personbil till sina kamrater som använder den tillsammans med kompisar och då växer risken att prylar komma på avvägar i bilen. ifall bilen blir stulen, kan man vara trygg på att brottslingarna försöker stjäla din identitet. Avstå från att ha privat identifierbar upplysning i bilen. Det är enkel att lägga sina papper överallt i fordonet därför att man uppfattar den förvissad. Den största faran är likväl när fordonet åker för skrotning. Det kan vara beroende på den svaga tillsynen som är hos en bilskrot i Göteborg. Ägaren till skroten bryr sig inte ifall vilka handlingar och dokument som fordonsägare glömt kvar i lastbilen. De har heller inget skyldighet för dessa papper.