Kan man skrota avställd bil i Göteborg

Kan man skrota avställd bil i Göteborg

Nix bilen kan vara antingen påställd eller avställd, när bilägaren behöver skrota bilen i Göteborg. Det är väl bara problem, som kan uppstå och beaktas, vid inlämning av skrotbil till en certifierad bildemontering. Några vill transportera sin bil själv. Men det går bara om fordonet är påställd, skattad och försäkrad. Alla andra personbilar har med automatisk körförbud och får inte heller bogseras på offentliga vägar.

Lej en bilbärgare med tillstånd för bildemontering i Göteborg

Flertalet personbilar är avställda, när fordonsägaren begriper att det är dags att skiljas från sin ögonsten. För att personligen åka med bilen till en bilskrot i Göteborg fordras, att den är godkänd vid bilbesiktning, har försäkring och att skatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det existerar flertalet bärgningsföretag att välja på. Men endast enstaka av dessa har tillstånd, från Länsstyrelsen, att hantera fordonsvrak som rankas som klimatgiftigt avfall. De senare samverkar med en behörig bilskrot och lämnar ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid hämtning av skrotbilar inberäknad registreringsbevis. Kvittot innebär försäkran för avfattande av skrotningsintyg till fordonsregistret för avregistrering. Det lättaste förfarandet att avsyna bärgarens befogenhet är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så pengarna för påställning för att åka med fordonet till en godkänd bilskrot kan kringgås vid lejande av bärgningsbil. Men bilägaren måste beakta vissa saker. Oseriösa bärgare har tragiskt nog andra intentioner än att skrota bilen med recycling och bilåtervinning som motiv.