Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Göteborg

När bilregistret fått information om att fordonet överlämnats till bilskrot i Göteborg för skrotning meddelar de försäkringsbolaget som tar bort din fordonsförsäkring.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Göteborg

Om ni har betalat för en försäkringsperiod, som är efter skrotnings-datumet, får du överskottet tillbaka från försäkringsbolaget. Det innefattar också för överskjutande fordonsskatt. Ni betalar ingen skatt när fordonet är överlämnad till en bilskrot. Om man redan betala in fordonsskatten kommer Transportstyrelsen återgälda återstående belopp. Bägge beloppen övergår till fordonsägaren enligt inlämnat registreringsbevis. Enbart certifierade skrotar kan skriva ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen. För att återfå överskjutande försäkring måste en behörig bilskrot engageras, när ägaren måste skrota bilen i Göteborg. Och det innefattar även att utse en bärgare med tillstånd, när fordonet hämtas.

Båda parter avger ett mottagningsbevis som säkerställer skrotning för bilägaren. Papperet är en värdehandling till Trafikstyrelsen verifierat, att personbilen är avregistrerad och struken från fordonsregistret.

Att ställa av bilen i Göteborg eller avregistrering

Dessa termer brukar förväxlas av bilägare i Göteborg, vilket kan medföra stora besvär. En avregistrerad bil är permanent borttagen från Transportstyrelsens fordonsregister. Så före detta fordonsinnehavare har inte längre något förpliktelse. Men en avställd bil har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Fordonet förmodas ställas på igen och förekommer i bilregistret med årlig kostnad. fordonsägaren är därutöver ansvarig att finansiera tänkbara miljöavgifter eller borttransport beordrat av Göteborgs stad eller polisen.