Skrotpremie Saab

Äldre Saab i Göteborg har varit utan betydelse tills nya befallningar gavs från Miljövårdsverket för mindre än femton år sedan. Om man exkluderar inledningen efter introduktionen av de sällsynta märkena, har dumpade fordon länkats ihop till klimatproblem och allmän nedsmutsning i miljön. Orsaken till missnöjet var avgifterna för bildemonteringen. För femtio år sedan, då flottan av kasserade bilar oftast bestod av motorstarka Buick och BMW, kunde osannolika kreationer figurera i trafiken. Hemmakonstruerade lastbilar och bogserare tampades under lång tid med de auktoriserade fordonstillverkarna. En motormatch i Kungsbacka innebar väldigt sug efter ombyggda skrotbilar. Stock-car blev århundradets största fordonsrejs.

Det gick att anordnas i allt från fotbollsplaner till travbanor. På grund av rejsens förmån betalades till de överlevande bilarna var omsättningen rejäl. Rally-Cross och Nascar har sitt kommer ifrån från dessa destruktiva personbilsrejsen, som i många år ledde besökslistorna. Men intresset svalnade både för återskapande och tävlingar, så fordonsinnehavarna miste möjligheten att få betalt för sina uttjänta fordon. Därför samlades de i garage och förråd utan förberedelse för blivande drift eller användning. De som saknade övertäckta ställen lät personbilen vara parkerad i friska luften. Av någon orsak doldes de gärna i något skogsparti. Få människor kände till de miljöförstörelse dessa undangömda skrotbilar skulle tillföra omgivningen. Så nu skapades eran med dumpade personbilar i terräng och miljö för att behålla skrotningsutgiften på miljöns bekostnad.

Lång varaktig samhällelig skrotpremie för Saab går i graven i Göteborg

Saab miljöproblem i Göteborg ökade snabbt under förra seklet varför en statlig skrotbilspremie lanserades 1975. Upp till 1700 kronor betalades ut till bilägare som överlämnade sitt fordon på en bilskrot. Vissa tilldragande bilmodeller som Aston Martin, Dodge och Mitsubishi lyckades därav skrotas utan krav på betalning. Ett antal bilar, som skulle ha skrotats, hade konstruerats om till EPA-traktorer och orsakade stor aptit på brukbara beg. bilkomponenter. Också fordonsverkstäder sökte sådana till dagliga reparationer av de ofta förekommande fordonsmärkena.

En lång sträcka till närliggande bilskrot i Hisings-Backa kunde bestämma de uttjänta fordonens framtid. ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga varianten för ett antal fordonsinnehavare. Så Bilskrotningsfonden kom till förståelse, att den utbetalda skrotbilspremien bara haft obetydlig verkan på ett mindre antal fordon och därmed också klimatet. En totalt genomgripande omställning lanserades år 2007 via 2 författningar. Dessa vände upp och ned på tidigare villkor. De tvingade flertalet bilskrotar till likvidation. Bilfabrikanterna fick lära sig vad ansvar betyder. Samtidigt drogs den allmänna bilskrotningspremien in.

Återvinning av Saab gör obligatorisk skrotpeng onödig i Göteborg

Biltillverkarna kommenderades utföra kostnadsfri bilskrotning för kompletta Saab i Göteborg. De skulle dessutom bilda en omfattande sammanslutning av godkända företag, som fick mandat att bifalla bildemontering och avregistrering med skrotningsintyg hos Transportstyrelsen. I synnerhet fordrades en recykling till minst nittio %. Naturvårdsverkets hårda krav för auktorisation till skrotning renderade att ett antal skrotar fick lägga ner.

Det var emellertid begynnelsen till dagens angenäma ersättning för en uttjänad personbil. Vägen dit har likväl varit lång och påfrestande. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot kostnadsfritt, som Biltillverkarna krävde de certifierade skrotarna, föranledde högvis av missnöje från de drabbade. De fråntogs alternativet att kräva betalning. Men utan tillstånd och möjlighet att utse en avregistrering förekom ingen chans till överlevnad. Den föreskrivna graden av återvinning startades med en långvarig förfaringssätt med Göteborgs-företaget Stena Metall. Dåtidens enkla metodik att sära de diverse stoffen var kanske inte alltid vinstgivande, så en automatisk förfaringssätt erfordrades.

För det här uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Numera närmar sig processen total återvinning. Det är i första hand järn, aluminium och andra metaller som medför stora återbäringar. Nya delar i fordonsstrukturen har tillfört betydelse. katalysatorrenaren med användbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det sammanlagda betydelsen från skrotningen gör att certifierade bildemonteringar fajtas om skrotbilar med ökande betalningar som skjutvapen. Pandemier påverkar marknadsvärdet med recycling av metaller. Men skrotbilens värde från 1 000 till de tre tusen som ersättningen är idag är påfallande och kommer att bättra miljön utan allmänna medel.