Bilförsäkring vid skrotning

När Trafikstyrelsen tagit emot meddelande om att fordonet överlämnats för bilskrotning rapporterar de försäkringsbolaget som eliminerar din fordonsförsäkring. Om man har betalat för en försäkringscykel, som är efter skrotnings-datumet, får man överskottet tillbaka från försäkringsbolaget. Det gäller ävenså för överskjutande bilskatt. Ni bekostar ingen skatt när bilen är inlämnad för skrotning. Om du redan betala in bilskatten kommer bilregistret återgälda överskjutande belopp. Bägge beloppen övergår till fordonsägaren enligt ingett registreringsintyg. Enbart godkända skrotar kan utfärda intyg för bilskrotning till Transportstyrelsen. För att återfå återstående försäkring behöver en auktoriserad bilskrot i Tagene anlitas, när bilägaren behöver skrota bilen. Det innefattar dessutom att utse en bärgningsföretag med tillstånd, när skrotbilen behöver transporteras. Bägge parter avger ett mottagningsbevis med garanterat skrotningsintyg till bilinnehavaren. Papperet är en värdehandling till bilregistret styrker, att skrotbilen är avregistrerat och struken från fordonsregistret.

Att ställa av bilen eller borttagen permanent från systemet

Dessa begrepp tenderar blandas ihop, vilket kan medföra uppkomna bekymmer. En avregistrerad bil kan aldrig återföras i trafik igen. Så innan det här fordonsägare har inte längre något skyldighet. Men ett avställt fordon har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Bilen förmodas på-ställas åter och förekommer i fordonsregistret med årlig avgift. ägaren är därtill ansvarig att betala tänkbara klimatavgifter eller borttransport beordrat av Miljövårdsverket.

1 thought on “Bilförsäkring vid skrotning”

Comments are closed.