Bilåtervinning av utslitna bilar

Innehar du en uttjänt bil som behöver lämnas till bilåtervinning i Göteborg? Utslitna bilar kan läcka ut farliga ämnen i omgivningen om de inte handskas med på miljöriktigt förfaringssätt.

Följaktligen måste fordonsinnehavare med sådana fordon aktivt ingripa innan dessa blir miljöfarliga. Det existerar flertalet som mottager och skrotar personbilar. Dessvärre är det som i många andra näringsområden att det existerar seriösa och oseriösa bilskrotar. Det mest grundläggande är att alla uttjänta personbilar överlämnas hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg som är skyldig att följa Naturvårdsverkets direktiv som innefattar för bilskrotning. Flertalet låter skrotbilar stå och korrodera på parkeringen eller på uppfarten. De här utslitna fordonen är inte roliga att se på och behöver på grund av det omhändertas omgående.

Bilåtervinning av utslitna bilar

Fördärvade bilar är inte bara fula i naturen, utan de är dessutom ohälsosamma då grundvattnet kan skadas av utsöndring från skrotbilar. Skrota således alltid personbilen hos en auktoriserad skrotfirma som har sakkännedom att tillvarata allt naturskadligt som skrotbil består av.


Återvinna fordonet i Göteborg – hur går det till?


Bilskrotar som jobbar med återvinning av fordon är reglerade från Länsstyrelsen då rostiga fordon består av flera farliga vätskor som till exempel bromsolja och drivmedel. Det är skadligt för naturen, människor och djur. För att minska påverkan på naturen är det avgörande att skrotningen följer bilskrotningsförordningens regler. Innan bilen i Göteborg skrotas och avregistreras töms den på alla farliga ämnen. Bilkomponenter som kan återanvändas tas tillvara och lagras till försäljning, som däck, batterier, katalysator, bränsletank med mera.

Resterande av bilen pressas sedan ihop och fraktas vidare för fragmentering. Därnäst fördelas och separeras alla skilda material. Allt järn transporteras till smältverk där de blir ämnen till nyfabrikation. När skroten mottagit skrotbilen uppbärs ett mottagningsbevis som verifikation på att ditt fordon har tagits emot för återvinning och bildemontering. När skrotbilen sedan är tömd på all vätskor och avregistrerad kan ett återvinningsbevis skrivas ut av den behöriga bilskroten.