Ekonomisk ersättning hos bilskrot i Göteborg

Även om din bil inte längre är körbar, innebär det inte att den är utan värde. Genom att lämna in den till en bilskrot i Göteborg, kan du inte bara få ekonomisk ersättning utan också bidra till att bilen återvinns till 95 %.

Fördelaktig bilskrotning för båda parter

På en bilskrot i Göteborg skapas en win-win-situation för alla inblandade. Bildemonteringsföretag, som de formellt kallas, drar nytta av att sälja återvunnen metall och begagnade bildelar. Du som bilägare befrias från bekymmer kring en obrukbar bil och belönas ekonomiskt. Dessutom gynnas miljön genom att farliga ämnen undviks i naturen och genom att metallåtervinning minskar behovet av nya resurser.

Bilskrot betalar upp till 3 500 kr

För att initiera processen är det endast nödvändigt att du tar kontakt med en bilskrot. Skulle du inte ha möjlighet att transportera din bil dit, erbjuder många skrotar en upphämtningstjänst, vilket kan innebära en kostnad. Dock, när din bil väl når demonteringsanläggningen, kan du förvänta dig en ersättning, ofta upp till 3 500 kronor.

Strikta krav på återvinning på bilskrot i Göteborg

Att vara en auktoriserad bilskrot i Göteborg innebär att det finns strikta krav på återvinning. Företaget måste kunna återvinna minst 95 % av bilens totala vikt. Detta åstadkoms genom att först avlägsna återanvändbara delar för försäljning och sedan bearbeta och sortera metallen för återanvändning. Miljöskadliga vätskor och komponenter hanteras säkert för att förhindra miljöpåverkan. Det enda du behöver göra är att medföra bilens nycklar, registreringsbevis och giltig legitimation. När du skrota bilen i Göteborg på detta sätt bidrar du till en lösning som är fördelaktig för alla parter.

Andra inlägg