Hur hög är skrotningspremien?


Generellt sätt kan man säga att det är upp till skrotarna själva att bedöma vad en skrotbil är värd. Det vanligaste är att man få mellan 1 000 – 3 500 kr. Men 2024 lanserar Regeringen en statlig skrotningspremie. Den innebär att du kan få en skrotpremie på 7 000 kronor om du skrotar din gamla bil och köper en ny elbil.

För att få skrotningspremien måste du uppfylla följande krav:

  • Din gamla bil måste vara minst 10 år gammal och klassad som personbil eller lätt lastbil.
  • Bilen måste vara skattad och besiktigad fram till den dag du skrotar den.
  • Du måste ha ägt bilen i minst 12 månader.
  • Den nya elbilen du köper måste vara bonusberättigad.

Vad är skrotningspremie

Skrotningspremien är en ekonomisk förmån som syftar till att främja skrotning av äldre fordon och därigenom bidra till att minska utsläppen av skadliga ämnen och öka antalet miljövänliga fordon på vägarna. Premien ges vanligtvis i form av ett ekonomiskt bidrag till ägaren av det fordon som skrotas när denne köper en nyare och mer miljövänlig bil, vanligtvis en elbil eller en laddhybrid.

För att kvalificera sig för skrotningspremien måste ägaren uppfylla vissa kriterier som fastställs av myndigheterna. Detta kan inkludera att det skrotade fordonet måste vara av en viss ålder, att ägaren måste ha ägt fordonet under en viss period och att den nya bilen måste vara miljövänlig och uppfylla specifika kriterier för premien.

Den ekonomiska förmånen kan variera beroende på land och aktuella regler och kan betalas ut antingen direkt av myndigheten eller genom återförsäljare eller biltillverkare som samarbetar med programmet. Skrotningspremien är en del av regeringens strategi för att främja en hållbar fordonsflotta och minska miljöpåverkan från transportsektorn.

Skrota bilen Göteborg och få bäst betalt

För att skrota bilen i Göteborg och få bäst betalt är det viktigt att välja en pålitlig och auktoriserad bilskrot. Genom att kontakta flera skrotfirmor kan du jämföra deras erbjudanden och avgifter för skrotning. Se till att informera dem om din bils skick och eventuella värdefulla delar. En del skrotfirmor erbjuder även hämtningstjänster för din bil. Genom att välja en etablerad och pålitlig bilskrot i Göteborg kan du säkerställa att du får bäst betalt för din skrotbil samtidigt som du bidrar till en miljövänlig hantering av fordonsskrot.

Fler inlägg