Köper Opel

Nuförtiden inköps Opel i Göteborg för ansenlig högre ersättning än den äldre indragna offentliga skrotpengen. Likadan förmån får bilinnehavaren, när bilen hämtas av en mobil bilskrot. Det är inte många år sedan dumpning i naturen valdes på grund av kostnadsskäl. För att stoppa fortsatta klimatfördärvande händelser introducerade klimatdepartementet med stadga SFS 2007-185 till bilfabrikanterna. Återvinning skulle verkställas kostnadsfritt för fordon upp till 3.5 tons totalvikt. Betalningen skulle finansieras av organisationen som leddes av Bil Sweden. Ställen för mottagning för uttjänta bilar eller en auktoriserad bilskrot inom 50 km skulle anordnas. Och som brev på posten kom ultimatum om skrotning. Reproduktion av 95 % av personbilens vikt tidsbestämdes. Denna begäran slog ner som en bomb i bildemonteringsbranschen. Men det var likaså startskottet till en ny era. Efter ett tröttsamt och ansträngande utvecklingsarbete uppnåddes återvinningsmålet. En värdelös Saab fick en betydelse som kom fordonsägaren till dels, och ändrade dumpning till ett olönsamt alternativ. Som alternativ kan personbilen köpas för cirkulär ekonomi.

Bilskrot efter handlande av Opel i Göteborg

En bilskrot är navet i skrotning av Opel i Göteborg, när tiden är inne för att skrota bilen. Igenom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” styrs processen med fastställda tuffa klimatkriterium. När en bilinnehavare överlämnar sitt fordon med registreringsbevis och kanske fullmakt uppbärs ett mottagningsbevis. Det är ett kvitto, som visar att skrotbilen har övergått juridiskt till bilskroten. Ett skrotintyg avfattas till Transportstyrelsen för avregistrering av en Volvo. Sedermera påbörjas processen mot nära total bilskrotning av fordonets tyngd. Alla klimathotande vätskor och komponenter demonteras och lagras enligt förordningen. Årliga granskningar görs av klimatövervakare för att tillstånd ska gälla. Efter ihoptryckning forslas vraken till en fragmenteringsinrättning. Där tuggas fordonsvraken ner till små delar och sållas. Metaller som järn och aluminium och går till smältning och återvinning. Genom den ständiga cirkulära ekonomin bevaras stora belopp genom lägre elutgifter. Och co2-föroreningar reduceras med lika mycket som det regenererade materialets tyngd. På grund av den utmärkta verksamheten kan en rörlig bilskrot erbjuda en hög ersättning vid köp och hämtning av ett uttjänt fordon.

Alla uppköp av Opel i Göteborg går inte till klimatriktig bildemontering

Konkurrensen från organiserad brottslighet är stor. Förbjuden utförsel av klimatfarliga och trasiga personbilar äger rum ständigt. Återinförandet av skrotbilar på våra vägar är en aktivitet som dagligdags expanderar. Granskningar och tillsyn, enligt bilskrotningsförordningen, är hårda enskilt på en bilskrot. Uteslutande en godkänd bilskrot får skriva ut mottagningsbevis till Transportstyrelsen. Så vid eventuella fel avbryts skrotnings verksamheten. Utanför området föreligger ett helt motsatt förhållande. En uttjänt bil rangordnas, som klimatskadligt avfall, och fordra ett speciellt medgivande från Länsstyrelsen för att fraktas. Eftersom övervakning saknas inköps Opel in i Göteborg, och hanteras olagligt av fiktiva firmor. Men en simpel tillsyn, från säljaren, kan uppdaga falsarier. Länsstyrelsens tillstånd finns på bärgningsfirmans webbsida. Ett klick räcker för att köparens licens och identitet visas på paddan.