Köper Saab

Idag köps Saab i Göteborg för ansenlig större belopp än den gamla indragna offentliga skrotpremien. Identisk förmån får ägaren, när personbilen hämtas av en rörlig bilskrot i Torslanda. Det är inte så länge sedan man övergav skrotbilar i skog och mark på grund av kostnadsskäl. För att hindra fortsatta miljöfördärvande händelser introducerade klimatdepartementet med förordning SFS 2007-185 till biltillverkarna. Bildemontering skulle verkställas utan kostnad för bilar upp till 3.5 tons totalvikt. Betalningen skulle finansieras av organisationen som leddes av Bilretur. Mottagningsställen inom 50 km skulle upprätthållas. Och som lök på laxen kom ultimatum om återvinning. Cirkulation av 95 % av personbilens vikt tidsbestämdes. Denna fordran vände formligen upp och ned på bilskrotningsbranschen. Men det var även startskottet till en ny era. Efter ett krävande och tungt utvecklingsarbete uppnåddes återvinningsmålet. Den defekta personbilen fick ett värde som kom ägaren till dels, och omvandlade inställningen till att överge fordonsvraken i naturen. Istället kan personbilen säljas för ett ständigt ökande belopp.

Bildemontering efter inköp av Saab i Göteborg

En bilskrot är navet i bildemontering av Saab i Göteborg, när man skall skrota bilen. Via ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” navigeras aktiviteten med fastställda hårda klimatkriterium. När en bilägare överlämnar sin uttjänta personbil med registreringsbevis och möjligen fullmakt erhålles ett mottagningsbevis. Det är ett intyg, som visar att ägaransvaret har övergått juridiskt till bilskroten. Ett skrotintyg utfärdas till Transportstyrelsen för avregistrering av fordonet. Därnäst startas processen mot nära absolut skrotning av bilens tyngd. Alla klimatskadliga material och bildelar avlägsnas och bevaras enligt författningen. Årliga kontroller görs av miljöinspektörer för att tillstånd skall gälla. Efter pressning förflyttas fordonsvraken till en fragmenteringsinrättning. Där tuggas skeletten ner till små delar och sorteras. Metaller som järn och aluminium och går till nedsmältning och återvinning. Genom den ständiga cirkulära ekonomin sparas stora belopp genom sänkta energiutgifter. Och co2-utsläppet minskas med lika mycket som det återanvända materialets tyngd. I och med den lyckade processen kan en rullande bilskrot i Hisings-Kärra tillhandahålla en god ersättning vid inköp och hämtning av ett uttjänt fordon.

Alla förvärv av Saab i Göteborg går inte till klimatvänlig bilskrotning

Konkurrensen från bilskojare är stor. Illegitim utförsel av miljöfarliga och defekta bilar fortgår dagligdags. Och återinförandet av skrotbilar på våra vägar är en verksamhet som oavbrutet bli större. Besiktningar och övervakning, enligt bilskrotningsförfattningen, är stränga internt på en bilskrot. Uteslutande en godkänd bilskrot får avfatta skrotintyg till Transportstyrelsen. Så vid tänkbara fel avbryts skrotnings aktiviteten. Utanför området förekommer ett helt omvänt förhållande. En skrotbil kategoriseras, som miljöhälsofarligt avfall, och erfordrar ett specifikt tillstånd från Länsstyrelsen för att bärgas. Eftersom skyddstillsyn saknas köps Saab in i Göteborg, och hanteras olagligt av fiktiva svartskrotar. Men en simpel verifiering, från säljaren, kan avslöja bedrägerir. Länsstyrelsens tillåtelse finns på bärgningsfirmans nätsida. Ett klick räcker för att köparens tillstånd och identitet visas på paddan.