Återvinning personbilar

En bil finns kvar i bilregistret tills skrotbilen blivit avregistrerad via en certifierad bildemontering. Och bilägaren ansvarar juridiskt för den uttjänta personbilen tills dess, enligt Miljöbalken. Det mest grundläggande för fordonsägaren är, att bildemonteringen faktiskt resulterar i ett mottagningsbevis, som skroten skickar till Transportstyrelsen för avregistrering av bilen. Observera att det endast är berättigade bildemonteringar, som har tillstånd från Länsstyrelsen, som kan utfärda sådana papper. Några dagar efter inkommet skrotningsintyg, tillsammans med reg. beviset, meddelar bilregistret en attest om avregistrering till bilägaren.

En uttjänt bil i Göteborg hamnar tyvärr ibland hos fel företag

Men ämnet är tyvärr berättigad! Inom det här området förekommer fiktiva företag. Förbjuden utförsel av skrotbilar ger stora inkomster. Liksom transformeringen av den uttjänta bilen till ett acceptabelt fordon, som säljs vidare i trafik. Den vinstrika aktiviteten ger dock mycket mer negativ avtryck på omgivningen än en övergiven skrotbil i naturen. Det är ingen rolig betraktelse, för en bilägare, att se sin gamla bil, som överlämnats till bilskrot Ringön för återvinning.

En bilinnehavare kan säkerställa att fordonet blir skrotad

För att skrota bilen måste fordonsägaren först välja en skrotfirma eller transportföretag med behörighet från Länsstyrelsen. Alla berättigade skrotar har ett sådant. Och för en bilbärgare är det lätt att klicka fram detsamma på bolagets hemsida. Där organisationsnumret enkelt kan granskas. Finns inget sådan behörighet, förekommer även risker för bedrägerier. När en ägare lämnar sin personbil till skroten skall ett intyg erhållas. Dokumentet visar, att personbilen tagits emot på ett juridiskt rätt vis och helt enligt miljöbalkens direktiv. Observera att det här är ett väldigt angeläget ”papper” tills Transportstyrelsen har bekräftat avregistrering och bortplockning i vägtrafikregistret.