Skrota fordon som har körförbud

Skrota fordon som har körförbud är inget problem så länge bilen bärgas till skroten. Fordonet kan vara antingen påställd eller avställd, när bilägaren behöver skrota bilen. Det är väl bara besvär, som kan uppstå och beaktas, vid inlämningen av skrotbil till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Några vill transportera sin personbil personligt. Men det fungerar enbart om personbilen är påställd, skattad och försäkrad. Övriga personbilar har med automatik körförbud och får inte heller bogseras på vanliga trafikleder.

Skrota fordon som har körförbud i Göteborg

Anlita en bilskrot i Göteborg med auktorisation

En del bilar är inte påställda, när bilägaren begriper att det är dags att separeras från sin trotjänare. För att personligen köra fordonet till en bilskrot i Västra Frölunda fordras, att den är godkänd vid svensk bilprovning, har fordonsförsäkring och att fordonsskatten är betald. Annars måste personbilen fraktas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det existerar många bärgare att välja på. Men enbart några av dessa har befogenhet, från Länsstyrelsen, att handskas med fordonsvrak som klassas som klimatgiftigt avfall. De senare samarbetar med en behörig bilskrot och överlämnar ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid transport av uttjänta bilar inklusive registreringsbevis. Intyget innebär garanti för utfärdande av skrotningsintyg till bilregistret för avregistrering. Det lättaste tillvägagångssättet att inspektera bärgningsföretagets befogenhet är att klicka på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så summan för påställning för att åka med personbilen till en godkänd bilskrot kan undvikas vid lejande av bärgningsbil. Men bilägaren måste passa upp. Oseriösa hämtare har tyvärr andra meningar än att skrota bilen med recycling som motiv