Vem kan skrota min bil

Numera är det endast en behörig bilskrot som får skrota fordon och utställa skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Men länsman kan döma ut bilen i en trafikkontroll. Det innebär tvärstopp för ytterliga framfarter. Därefter är det besiktningen som får besluta om bilens öde. Oftast betyder det att man behöver skrota bilen om den är gammal.

Vem kan skrota min bil i Göteborg

Vänd dig till bilskrot i Göteborg med uttjänt bil

En ägare ansvarar för bilen tills den är skrotad och är avregistrerad. Så det är bara att vända sig till en godkänd bilskrot i Västra Frölunda eller, i detta fallet, en bilbärgare med tillstånd att hantera skrotbilar. Det förekommer alltid en fara att utdömda fordon exporteras platser i världen utan specifika miljökrav. Därför är det av största vikt att bilinnehavaren tar emot ett skrotintyg vid lämningen av bil och registreringsbevis. Kvittot behöver också innehålla försäkran för utfärdande av mottagningsbevis till bilregistret. Detta är en värdehandling med evidens att ägaransvaret övergått. Bilregistret styrker senare att bilskrot i Göteborg har återvunnet och avregistrerad fordonet på Transportstyrelsens register. Om inte detta underrättelse kommer till Bilägaren bör anmälan göras. Visserligen har inte polisen skrotat personbilen. Men den har medverkat att stoppa en miljöbov från vidare framfart.