Skrotning avställt fordon i Göteborg

Nej fordonet kan vara antingen påställd eller avställd, när ägaren måste skrota bilen. Det är väl bara besvär, som kan uppkomma och beaktas, vid inlämningen av skrotbil till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Flertalet vill överlämna sin bil personligt. Men det fungerar endast om bilen är påställd, skattad och försäkrad. Alla andra personbilar har med automatisk körförbud och får inte heller bogseras på offentliga trafikleder.

Skrota avställt fordon i Göteborg

Lej en bärgare i Göteborg med tillåtelse för bilskrotning

Flera bilar är inte påställda, när bilägaren kommer till insikt om att det är dags att separeras från sin ögonsten. För att själv köra bilen till en bilskrot fordras, att fordonet är godkänd vid bilbesiktning, har försäkring och att skatten är betald. I annat fall skall bilen hämtas.

Det förekommer många bärgningsföretag att välja på. Men endast få av dessa har befogenhet, från Länsstyrelsen, att handha fordonsvrak som klassas som miljögiftigt avfall. De senare samverkar med en certifierad bilskrot och lämnar ett juridiskt bindande mottagningsbekräftelse, vid transport av skrotbilar inberäknad registreringsintyg. Intyget innebär försäkran för publicerande av skrotintyg till trafikregistret för avregistrering.

Fordonsvrak hos bilskrot i Göteborg

Det lättaste förfarandet att avsyna bärgarens tillstånd är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så kostnaden för påställning för att ratta personbilen till en godkänd bilskrot kan kringgås vid utnyttjande av bärgare. Men bilägaren måste se upp. Oseriösa bilskrotare har sorgligt nog andra avsikter än att skrota bilen i Göteborg med återvinning som ändamål