Bilskrot i Göteborg söker uttjänta Hyundai

Det råder stor ovisshet om hur många Hyundai som nått en legal bilskrot. Transportstyrelsen vet inte heller till hur många som är övergivna i omgivningen. Nuförtiden finns å andra sidan goda premisser att inlämning av skrotbil hamnar på rätt ställe, trots den tuffa kampen om kunderna från den organiserade kriminaliteten. Det förekom inte för 20 år sedan. Bilägarna var tvungna att bekosta en viss summa för återvinning av bilen även då den offentliga skrotningspremien betalades. Och när den upplöstes ökade mängden dumpade fordonsvrak på undangömda platser. Utsläpp i terräng och vatten tvingade Naturvårdsverket till hårda åtgärder. Bilproducenterna måste betala för bildemonteringen. De blev ansvariga för insamling av skrotbilar och tvingades till ordnande av en ändamålsenlig användning. Med detta kan en bilskrot i Göteborg och en bilskrot Hisingen betala en rejäl slant för en trasig Hyundai.

Bilskrot i Göteborg söker uttjänta Hyundai

Skrotning av äldre bilar inbringar mer pengar på Hyundai för skrotföretagen i Göteborg

Fordonstillverkare bereddes direktiv om en 95-procentig retur av en Hyundai till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter flera års frenetiskt cirkulär ekonomi på bilskrot i Göteborg har denna intention uppnåtts med god marginal. Därför har fordran på betalning ersatts av en acceptabel ersättning för en skrotbil hos en auktoriserad bilskrot i Gbg. Men återvinningsförloppet hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets skoningslösa inblandning på skrotarna. Uttjänta fordon kategoriserades som miljökänsligt avfall, och klimatmyndigheten gavs i arbete att tillse att de de strama normerna verkställdes ackurat. Återvinning och avregistrering av en Hyundai hos en legitimerad bildemontering i Göteborg naturreglerades och inspekterades så noga att olaglig verksamhet skulle droppa av. Det förmådde dessutom, att nära femtio procent av Sveriges bilskrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Idag har omändringen av återvinning av bilar genomförts till de nya reglerna. En auktoriserad bilskrot följer klimatanspråken utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Hyundai hos bilskrot i Säve och andra trotjänare är önskade föremål.

Bildemonteringar i Gbg tävlar om att köpa äldre Hyundai

Att bildemontering i Gbg har grym konkurrens om att skrota bilen är ingen nyhet. Förbjudna utskeppningar har försiggått en god stund. Det presenteras i Göteborgs Posten hur klimatkontrollanter och polismyndigheten bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har upptäckt en ny och trygg verksamhet vid sidan av droghandeln. Och hantering med utförsel av uttjänta bilar i trafik ökar konstant. Suget efter prisvärda begagnade personbilar som Hyundai är högre än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre organiserade, verkstäder införskaffar och lagar tillräckligt grundligt med billiga delar. Detta är så klart ett misslyckande för de aktiva miljökämparna, som strider mot de växande koldioxidföroreningarna. I nuvarande virus vädjan, att köra personbil i stället för att resa kollektivt, växer engagemanget för förvärv av en prisvärd andrabil till hushållet främsta prioritet. Så en auktoriserad bilskrot i Göteborg ser med vemod hur en trasig miljö- och trafikfarlig Hyundai åker utmed sin bildemontering.