Defekt Renault kan ge pengar hos bilskrot i Göteborg

Ingen vet hur många Renault som nått en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Ingen vet inte heller till antalet skrotbilar som är avhysta i skog och mark. Numera förekommer däremot goda premisser att alla förbrukade bilar hamnar hos en auktoriserad aktör, trots den tuffa konkurrensen från den organiserade brottsligheten. Men så här har det inte alltid varit. Fordonsägarna var ålagda att bekosta en viss summa för att skrota bilen även då den obligatoriska skrotningspremien betalades.

När den försvann ökade kvantiteten övergivna fordonsvrak på skymda platser. Miljöförstöring i terräng och skog pressade Länsstyrelsen till kraftiga aktioner. Bilfabrikanterna skall betala för sanering och bilåtervinning. De blev ansvariga för uppsamling av fordonsvrak och tvingades till uppläggning av en ändamålsenlig behandling. På så sätt kan en auktoriserad bilskrot i Västra Frölunda lägga en rejäl slant för en havererad Renault.

Defekt Renault kan ge pengar hos bilskrot i Göteborg

Skrotning av äldre bilar höjer ersättning på Renault för bildemontering i Göteborg

Biltillverkare bereddes anvisningar om en nästan fullkomlig återföring av en Renault till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter ett antal års intensivt arbete har detta mål nåtts med tilltagen marginal. Därför har krav på betalning när man boka hämtning av skrotbil ersatts av en rimlig ersättning hos en certifierad skrotfirma i Gbg. Men skrotningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets hänsynslösa inblandning hos bilskrotarna. Uttjänta fordon klassades som klimatprekärt avfall, och naturförvaltningen gavs i arbete att tillse att de de tuffa normerna utfördes ackurat. Anläggning och sanering av en Renault hos en etablerad bilskrot Ringön miljöanpassades och kontrollerades så noga att olaglig aktivitet skulle droppa av. Det föranledde dessutom, att nära femtio procent av Sveriges bilskrotar måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omändringen vid inlämning av skrotbil förverkligats till de nya reglerna. En legal skrotfirma följer naturvillkoren utan kritik. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Renault och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Skrotar i Gbg gör vad som helst för att skaffa gamla Renault

Att bilskrot i Gbg har grym maktkamp om en ålderstigen Renault är ingen ny information. Olagliga exporter har skett länge. Det framställs i Alingsås Tidning hur klimatkontrollanter och ordningsmakten bara kan se på, hur beskaffenhet för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har funnit en ny och trygg levebröd vid sidan av droghandeln. Och handeln med utskeppning av miljöfarliga fordon i trafik växer oavbrutet. Efterfrågan efter billiga beg. personbilar som Renault är mer än vid någon tidpunkt. Många, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder införskaffar och lagar tillräckligt noggrant med beg. bilreservdelar. Detta är givetvis en motgång för de aktiva klimatkämparna, som slåss mot de växande koldioxidutsläppen. I den rådande virus uppmaning, att färdas med bil som alternativ för att resa spårvagn, ökar intresset för förvärv av en billig andrabil till hemmet största option. Så en lämplig bilskrot i Göteborg ser med dysterhet hur en trasig klimat- och inte säker Renault kör bredvid sin bildemontering.