Miljöpåverkan som åtanke hos bilskrot i Göteborg

Ett antal stater introducerades premie när man skrotade fordonet på 90-talet, delvis med miljöpåverkan som åtanke. Att köra en fungerande bil som inte är äldre en 15 år till bildemontering i Göteborg kan medföra skenande koldioxid -föroreningar i hela livscykeln. Fordonens styrka när det innefattar energieffektivitet och olämpliga avgaser har uppvisat ständiga lyft. Förloppet av mer energiverkningsgrad och rationella bilmotorer, införandet av fordons-arkitekter med mindre friktion och användningen av avgaskatalysatorer är en del av upphoven bakom denna trend.

Miljöpåverkan som åtanke hos bilskrot i Göteborg


Fordon till bilskrot Göteborg i förtid innebär högre miljöpåverkan


Att åka med fordonet till en bilskrot i Göteborg i förtid verkar medföra till en tilltagande energianvändningen och stigande CO 2-föroreningar under bilens livscykel. Detta kommer sannolikt också att avse personbilar som skall framställas i framtiden om inte den årliga förbättringen av bensinstyrkan är innerligt bättre än tidigare. Den största ovissheten i denna fråga är relationen mellan kraften det tar att köra bilen och bränslet för att producera den. Den föråldrade skrotpremien som många länder infört har mer främjat biltillverkare. Antagligen hade omgivningen mått bättre utan universella understöd för återvinning av personbilar. Även bilfabrikanter själva har lockat köpare. Mercedes hade en kampanj för ett par år, skrota bilen i Göteborg och få en premie på 25 000 kr när du köper en ny bil från oss.