Rostiga fordon till bilskrot i Göteborg

Har du en rostig bil, som står övergiven, som du inte vet hur du blir av med? Det går alltid lämna den utan kostnad till en auktoriserad bilskrot i Göteborg som är bunden till fordonstillverkarna. Bestämmelserna numera anger, att biltillverkare tvingas demontera bilen gratis om skrotbilen är komplett. Det finns även andra skrotar som är auktoriserade och som skrota bilen lika rationellt och miljöförnuftigt som biltillverkarnas skrotar.

Dessa aktörer är mer villiga att ersätta dig för fordon som tjänat färdigt. Det går att tjäna slantar vid inlämning av skrotbil hos Uffes bilskrot på Orust och ändå vara klimatmedveten. Auktoriserade skrotar följer rigorösa regler enligt bilskrotsförordningen oberoende om de tillhör fordonstillverkarnas skrotföretag eller inte. Det är auktorisationen som säkerställer att återvinningsförloppet för fordon är etisk och naturvänlig. Kraven är nuförtiden att så stor del som är genomförbart (minst 95%) måste återanvändas eller återvinnas.

Rostiga fordon till bilskrot i Göteborg


Cirkulation är fokus hos bildemontering i Göteborg


Här beskriver vi resultatet av cirkulär ekonomi hos bildemontering i Göteborg. Fordonet kan vara ett fordonsvrak och förlegad, men utgör alltjämt av stål som kan vara väldigt brukbar. Skrotföretaget demonterar ner bilen totalt. All metall samlas ihop och smälts ner i formar för att återvända i nyproducerade personbilar. Hur kommer det sig att järnskrot så relevant? Processen att skapa ny järn är farlig för klimatet. Fossila bränslen behövs för att framställa nytt stål. När fossila bränslen är förbrukat kan detta inte återvinnas och ingår således inte i en cirkulär ekonomi.

Ny järnbrytning inverkar dessutom klimatet omgående genom utsläpp av gaser. Behandlingen eluerar kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider. Fordon har en del vätskor och farliga ämnen som behöver regenereras och oskadliggöras på rätt vis. Kunskapen med hur man handhar giftiga material i fordon har bilskrot i Göteborg återvinner för framtiden. Kritiska ämnen kan dessutom existera i olika komponenter i skrotbilen och inkluderar växellådsolja, kylarvätska, batterisyra mm.